img_rinnovabili

Energie regenerabilă: de ce?

Preocupările asupra mediului astăzi sunt împărţite de majoritatea opiniei publice, datorită daunelor cauzate de lanţul energitic – maree neagră, accidente nucleare, scăpari de metan, etc. au evidenţiat slăbiciunea combustibililor tradiţionali.

Evoluţia sistemului nostru de viaţă, oricum infometat de energie, a adus odata cu progresul şi epuizarea combustibililor tradiţionali, dar chiar şi schimbări climatice: înclăzirea temperaturii globale este imputabilă emisiilor de gaz.

Lupta necesară contra încălzirii climatice a impus economiei globale noi modele economice.

Reelaborarea actualului model are ca debuşeu natural eliminarea treptată a combustibililor traditionali (epuizabili şi poluanţi) în favoarea surselor regenerabile.

Energii din surse regenerabile
Principala caracteristică a surselor regenerabile constă în disponibilitatea şi în capacitatea de regenerare superioară consumului însuşi, calităţi care o fac în mod potenţial inepuizabilă.

Normativa europeană (Directiva 2001/77/CE) recunoaşte ca susrse regenerabile urmatoarele surse netradiţionale: eoliene, solare, geometrice, a undelor, marometrice, hidraulice, biomase, gazele de descompunere , gazele reziduale din procesele de epurare, biogaz.

Grupul Bioenergie operează cu succes de mulţi ani în sectorul biomasei şi a întreprins proiecte pentru producţia de energie regenerabilă, eoliană, solară şi din biogas.