Bio.te.ma

Biotema este o societate de cercetare care, sub conducerea unor intreprinzători şi profesori universitari, caută să individualizeze noi surse regenerabile din care să extragă materie primă pentru producţia de biocombustibil şi biocarburanţi.

Printre sursele de origine agricolă îmbracă un particular interes cultivarea microalgelor utilizabile în scopuri energetice.

Tocmai în acest scop, societatea comercială, în acest moment, efectuează un experiment care să poată permite culegerea de informaţii utile pentru a proiecta o instalaţie la scară industrială.