img_ricerca

Bio.te.ma

Constanta atenţie a Grupului Bioenergie spre inovaţie tehnologică pentru utilizarea surselor regenerabile din care se produce energie curată conduce către un efort al firmei spre cercetare, dincolo de continua şi necesara dezbatere în mediul academic.

Pentru acest scop, o echipă de cercetători este actualmente implicată în dezvoltarea tehnologică a culturilor de microalge utilizabile nu doar pentru producţia de biocombustibil şi biocarburanţi, dar si pentru promovarea şi dezvoltarea unor inovative tehnologii de cultivare.

Biotema este o societate de cercetare care, sub conducerea unor intreprinzători şi profesori universitari, caută să individualizeze noi surse regenerabile din care să extragă materie primă pentru producţia de biocombustibil şi biocarburanţi.

Printre sursele de origine agricolă îmbracă un particular interes cultivarea microalgelor utilizabile în scopuri energetice.

Tocmai în acest scop, societatea comercială, în acest moment, efectuează un experiment care să poată permite culegerea de informaţii utile pentru a proiecta o instalaţie la scară industrială.