img_solide

Biomasă din lemn virgin (solid)

Directiva europeană cu privire la sursele regenerabile defineşte Biomasă ca fiind “partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor, rezidurilor provenite din agricultură – cuprinzând substanţe vegetale şi animale – ale silviculturii şi ale industriilor conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane”.

Biomasă din padure şi vegetală constituită din deşeuri de origine vegetală sunt o sursă de energie reinnoibilă şi ecologică foarte răspândită pe întreg teritoriul. Distrugerea lor, cândva implica costuri pentru a o realiza, astăzi este transformată într-o oportunitate pentru producţia de energie electrică.
Oportunitate chiar sustinută de aprovizionarea cu biomasă prin apelarea la cea locală, cu o consecinţă a reducerii costurilor şi a poluării datorate transportului.

Combustia biomasei crează un bilanţ nul în ceea ce priveşte emisiile de CO2 în atmosferă.
Aceasta deoarece cantitatea de dioxid de carbon eliberată prin arderea lemnului este exact cea asimilată de copac în timpul creşterii, dar corespunde şi celei emise de putrefacţia plantelor abandonate în pădure.

Centralele cu biomasă în care arderea constă în alimentarea cu material lemnos de origine agricolă şi silvică, reproduc la scară industrială acelaşi proces care are loc în coşul de fum al casei.
Cu avantajul în plus oferit de utilizarea filtrelor care reţin cenuşa împiedicând răspândirea ei in atmosferă.

Acestea sunt un produs absolut natural, care gaseşte o excelentă întrebuinţare în agricultură precum fertilizant.